Prezentarea planului de implementare și a ghidului de bune practici și stabilirea responsabililor în toate instituțiile implicate și indicarea unor direcții clare de activități