Despre Proiect

Titlul Proiectului: Integritate, etică și strategie anticorupție în Municipiul Roșiori de Vede

Cod MySmis:152202

Beneficiar: Municipiul Roșiori de Vede

Perioada de implementare: 29 octombrie 2021- 29 octombrie 2022

Obiectivul general:

Prevenirea corupției, creșterea transparentei, eticii și integrității în cadrul instituției UAT Municipiul Roșiorii de Vede prin implementarea unor masuri de prevenire a corupției, aplicarea unitara a mecanismelor, procedurilor și normelor de etica și integritate și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției.

Obiective specifice:

1. OS1:Creșterea nivelului de integritate și rezistenta la riscurile generate de corup?ie în cadrul UAT Municipiul Roșiorii de Vede prin realizare de documente specifice.
2. OS2: Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor generate de corup?ie atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică.
3. OS3: Creșterea gradului de pregătire profesionala a personalului din cadrul Primăriei Roșiorii de Vede.

Activități principale:

  • Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etica și integritate în autoritățile și instituțiile publice;
  • Creșterea gradului de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice;
  • Creșterea gradului de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică;
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției;
  • Certificarea personalului din autoritățile și instituțiile publice la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității;
  • Adoptarea de către autorități și instituții publice de proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatori aferenți;
  • Participarea personalului din autoritățile și instituțiile publice la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității;
  • Dezvoltarea unei platforme anticorupție la care vor avea acces toți actorii vizați ai comunității în funcție de rolul deținut în cadrul societății, respectiv: instituții publice, angajații instituțiilor publice, private și cetățeni. În cadrul platformei anticorupție oricine va putea semnala posibile cazuri de corupție sau de încălcare a eticii și transparentei.

Grup țintă:

Grupul țintă al Proiectului este compus din personalul propriu al UAT Municipiul Roșiori de Vede, în număr de 65 de persoane din care 9 consilieri locali, 16 angajați cu funcții de conducere și 40 de angajați cu funcții de execuție.

Prin activitățile pe care și le propune a fi realizate în cadrul proiectului, UAT Municipiul Roșiori de Vede dorește să vină în sprijinul personalului cu atribuții în domeniul eticii și integrității din cadrul UAT Municipiul Roșiori de Vede, prin implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională.

Valorificare a rezultatelor

Proiectul la momentul finalizării va genera rezultate durabile. Rezultatele care asigura și sustenabilitatea proiectului, vor fi de 2 tipuri:

1. Rezultate aferente grupului țintă – Autoritate și instituție publică sprijinită să dezvolte proceduri operaționale privind masurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți și personal din autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității. Odată implementate norme unitare și strategii clare privind corupția, etica și integritatea instituția și angajații vor continua să le aplice și după finalizarea proiectului. Angajații formați ai instituției publice vor asigura transferul de cunoștințe și persoanelor noi angajate în instituția publică. Comunicarea anticorupție inter-instituțională și comunicarea cu cetățenii va continua și după finalizarea cu succes a proiectului prin intermediul platformei anticorupție.

2. Rezultate aferente Beneficiarului – rapoartele, analizele, ghidurile și procedurile finalizate vor fi publicate și puse la dispoziția tuturor instituțiilor din municipiu. Promovarea proiectului și a rezultatelor proiectului vor genera potențiale noi parteneriate pentru viitoare proiecte regionale și/sau locale și/sau naționale. Aceste rezultate vor putea fi puse la dispoziția tuturor instituțiilor publice și private din municipiu prin intermediul platformei anticorupție.

Valoarea totală proiect: 401,409.98 lei

Valoarea cofinanțării: 393,381.78 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European( FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)