Despre Beneficiar

Primăria Municipiului Roșiori de Vede este o instituție publică organizată ca o structură funcțională – structura funcțională fără personalitate juridica și fără capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituita din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului.

Administrația publică în cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Întreaga activitate a Primăriei Municipiului Roșiori de Vede este organizată și condusă de către Primar, direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului sau secretarului.