FORMULAR CERERE PERSOANĂ VIZATĂ (pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 7, 12-22 din GDPR)